Mohou existovat údaje, o kterých zatím nevíme. Víte-li o nějaké desce, bustě, pomníku atd., která v seznamu není, neváhejte a ozvěte se nám.

Pomníky

 • 1952 - Pomník. Místo: Hronov, původně v místě, kde stávala rodná chalupa (zbourána v roce 1916), později přesunut do parčíku ke splavu kvůli výstavě budovy středního odborného učiliště (nyní Střední průmyslové školy). Návrh: M. Skalnic, J. Bednařík. Kámen s písmenem Č a tabulka s textem: „Zde stála rodná chaloupka, ve které se 23.3.1887 narodil Josef Čapek, st. bratr spis. Karla Čapka“.
 • 29.4.1995 - Pomník. Místo: Praha – Vinohrady, před Divadlem na Vinohradech (zákl. kámen položen v lednu 1990). Autor: ak. soch. Pavel Opočenský. Žulový blok s iniciálami jmen a životními daty Karla a Josefa Čapka.

Sousoší

 • 19.6.1969 - Sousoší. Místo: Malé Svatoňovice, náměstí. Autor: ak. soch. Josef Malejovský. Dvě bronzové figury bratří Čapků.
 • ?? - Sousoší. Místo: Praha, pobočka Městské knihovny v Praze, Ruská 192 . Autor: sochař J. Vacek. Vlastnictví SBČ, Městské knihovně v Praze zapůjčeno. Text na podstavci: Bratři Čapkové. J. Vacek.

Busty

 • 15.8.1948 - Busta. Místo: Hronov, Jiráskovo divadlo. Autor: Karel Lidický. Text: „Památce hronovského rodáka Josefa Čapka, umučeného roku 1945“.
 • 28.5.1967 - Busta. Místo: Chyše u Žlutic, v parku zámku Lažanských. Autor: ak. soch. Josef Adámek. Busta připomíná pobyt Karla Čapka jako domácího učitele r. 1917.
 • 22.12.1999 - Busta. Místo: Praha, Národní muzeum (Pantheon). Autor: ak. soch. Miroslav Pangrác. Bronzová busta Karla Čapka.
 • 22.5.2008 - Busta. Místo: Hradec Králové, Galerie Vladimíra Preclíka, Regiocentrum Nový Pivovar, Soukenická 1245. Autor: Vladimír Preclík. Busta Josefa Čapka.
 • ?? - Busta. Místo: V soukromé sbírce Martina Homana, Plzeň . Autor: ak. sochař Karel Dvořák. Busta Karla Čapka. Datum vzniku: kolem roku 1930.

Reliéfy

 • 24.4.1960 - Reliéf. Místo: Úpice. Autor: Ladislav Zámek. Text: „V tomto domě prožili svoje dětství v letech 1890–1907 Karel a Josef Čapkovi“.
 • 6.10.1995 - Reliéfní deska. Místo: Vrchlabí, ul. Krkonošská, Střední odborné učiliště. Autor: sochař Jiří Jánský. Text: „Josef Čapek“.

Pamětní desky

 • 30.6.1946 - Pamětní deska. Místo: Malé Svatoňovice, rodný dům Karla Čapka. Autor: ak. sochař Karel Dvořák. Text: „Zde se narodil r. 1890 a své dětství prožil Karel Čapek“.
 • 8.10.1950 - Pamětní deska. Místo: Strž – Stará Huť u Dobříše. Autor: ak. sochař Karel Dvořák. Text: „Strž, venkovský domov Karla Čapka, v němž napsal svá poslední díla“.
 • 25.4.1965 - Pamětní deska. Místo: Bílovice nad Svitavou, ul. Husova č. 194. Text: „V tomto domě bydleli o prázdninách v letech 1909–1916 sourozenci Karel, Josef a Helena Čapkovi“.
 • 1970 - Pamětní deska. Místo: Karlovy Vary, ul. Sadová (Anglický dvůr). Text: „V tomto domě se ubytoval Karel Čapek v roce 1932“.
 • 14.12.1983 - Pamětní deska. Místo: Praha, ul. Bratří Čapků, rodinná vila, 1854/30. Autor: ak. soch. Jan Vágner. Text:“Zde žili a tvořili vynikající čeští umělci a bojovníci proti fašismu Josef Čapek *23.3.1887 +duben 1945 Karel Čapek *9.1.1890 +25.12.1938″.
 • 9.11.1985 - Pamětní deska. Místo: Praha, ul Říční 11. Autor: ak. arch. Osvald Döbert. Text: „V tomto domě žili a tvořili v letech 1907–1925 bratři Josef a Karel Čapkové“.
 • 18.6.1985 - Pamětní deska. Místo: Brno, ul. Jaselská č. 5. Autor: ak. mal. M. Slezák. Text: „Zde žil v letech 1905 až 1907 za svých gymnaz. studií Karel Čapek. Byl to čas jeho prvních kroků v literatuře“.
 • 20.6.1986 - Pamětní deska. Místo: Oravský Podzámok. Autor: Vlado Janiga. Text: „Pamiatke Karla a Josefa Čapka. Významných čes. umelcov, ktorí v r. 1930-38 navštěvovali Oravu, – obdivovali její krásy a milovali jej lud. ONV Dol. Kubín, Kruh priať. čes. kultury Bratislava, Spol. bří Čapků Praha 1986“.
 • 24.9.1988 - Pamětní deska. Místo: Trenčianské Teplice, Hotel Pax. Připomínka pobytu rodiny Čapků v Trenč. Teplicích. MUDr. Ant. Čapek zde láz. lékař r. 1910-1923.
 • 7.1.1990 - Pamětní deska. Místo: Úpice, Základní škola bratří Čapků, Komenského 151. Text: „Tuto školu navštěvovali bratři Čapkové v letech 1892-1901“.
 • 14.5.2005 - Pamětní deska. Místo. Prohoř u Žlutic. Nechala zhotovit SBČ. Text: „Statek v nedalekém Hrádku u Prohoře zakoupili v roce 1933 Helena a Josef Palivcovi a drželi jej v letech 1933-1938 a 1945-1949. Od podzimu 1934 hospodařili i na sousedním statku v Brložci. K sestře a švagrovi zajížděli bratři Josef a Karel Čapkové, bývali tu i František Halas a Václav Rabas. V srpnu 1934 tu Karel Čapek dokončil román Obyčejný život. Helena Palivcová-Čapková založila ve Žluticích pro českou menšinu knihovnu“.
 • 12.8.2006 - Pamětní deska. Místo: Hronov, budova SPŠ, ul. Hostovského (v místech rodného domku Josefa a Heleny Čapkových). Autoři: návrh ak. mal. Ivan Krejčí, medailon J.Č. sochař Vojtěch Živný. Text: „Zde stál domek, v němž se narodil 23. března 1887 malíř a spisovatel Josef Čapek. Zemřel v dubnu 1945 v koncertačním táboře Bergen-Belsen“. V dolní části desky menším písmem text: „Dne 28. ledna 1886 se zde narodila sestra bratří Čapků Helena, kronikářka rodu“.
 • ?? - Pamětní deska. Místo: Želiv, budova Obecního úřadu Želiv. Text: „Na tomto místě stával dům č.p. 162, ve kterém bydlel malíř a spisovatel Josef Čapek (1887-1945). Zde byl zatčen gestapem dne 1.9.1939. Byl vězněn v koncentračním táboře Bergen-Belsen, kde také zemřel“.
 • ?? - Pamětní deska. Místo: Praha, Národní 18. Text: „V tomto domě pracovali v redakcích Lidových novin a Přítomnosti mj. Karel Čapek a Ferdinand Peroutka“.
 • ?? - Pamětní deska. Místo: Hradec Králové, Malé náměstí 117 (hotel U královny Elišky). Text: „Zde žil český spisovatel a dramatik Karel Čapek v letech 1901-1905 za svých studií na místním gymnáziu“.

Informační desky

 • září 2004 - Informační deska. Místo: Úpice. Text: „Dům čp. 265. Stavěn v letech 1889-1890 stavitelem Josefem Rejskem pro MUDr. Antonína Čapka, otce sourozenců Čapkových. Rodina zde žila v letech 1890-1907. V r. 1907 dům prodán R. Morawetzovi. K likvidaci zahrady u domu došlo v 50. letech 20. století“.
 • 5.7.2011 - Informační panel. Místo: Budislav u Litomyšle. Panel č. 3 naučné stezky obcí informuje o Domě bratří Čapků v Budislavi č. 27, kulturní památce.
 • ?? - Informační panel. Místo: Hronov, budova SPŠ, ul. Hostovského . Na panelu dobová fotografie a text: „Rodný domek Josefa Čapka. Rodný domek malíře a spisovatele Josefa Čapka (1887-1945) čp. 136 stával v Nádražní ulici nedaleko vlakového nádraží. Patřil dědovi bratří Čapků Karlu Novotnému, mlynáři ze mlýna Papírny. Jeho vzhled se zachoval na několika fotografiích. Nízká chaloupka s okénky skoro u země musela ustoupit potřebám moderní doby a proto byla v roce 1916 zbourána. Na místě chalupy byl zbudován obdélníkový opukový pomník s iniciálou „Č“, připomínající rodiště Josefa Čapka a také jeho starší sestry Heleny Heleny Čapkové (1886-1961), autorky vzpomínkové knihy Moji milí bratři“. Text je též polsky a anglicky.