Zde uvádíme některé zajímavé odkazy na webové stránky muzeí, klubů, spolků, knihoven, gymnázií, památníků, audio pořadů a jiných pramenů, které se zabývají životem a dílem bratří Čapků.