Městská knihovna v Praze ve spolupráci se Společností bratří Čapků pořádá přednášku „Letem americkým světem“

Kde: Ústřední knihovna - MALÝ SÁL

Kdy: 21. 2. 2024 | 17:00

Pro bližší informace klikněte zde.

 

Příběhy kulturních událostí mohou být stejně napínavé jako detektivka, a jejich rozluštění může být svěřeno jedině do rukou literárního historika. Seznamte se s aktéry pokusu o literární vraždu Karla Čapka, který se odehrál ve 20. letech minulého století přímo v srdci Londýna. SBČ zve na napínavou přednášku literární vědkyně Kláry Kudlové o nebezpečném úskoku Paula Selvera, překladatele děl Karla Čapka do angličtiny.

Přednášející:

Mgr. Klára Kudlová, Ph.D., odborná pracovnice Ústavu pro českou literaturu, vedoucí semináře na oboru Dějiny evropské kultury pražské KTF UK.

Pokus o literární vraždu

Kde: Ústřední knihovna - MALÝ SÁL

Kdy: 18. 10. 2023 | 17:00

 

 

V rámci festivalu regionálních amatérských souborů v Červeném Kostelci, který proběhne 16. - 19. února bude jako poslední představení festivalu uvedena Čapkova Matka v podání jaroměřského DS Vrchlický. Vstupenky na festivalová představení je možno koupit na stránkách Městského kulturního střediska KLUB. Více o akci naleznete na www.cuahk.cz/akce

    

Masarykova společnost si Vás dovoluje pozvat na tradiční přednáškový podvečer, který se bude konat 19. 5. od 17:30 v budově ÚČL AV ČR, Praha 1, Na Florenci 3, výstup z metra B, přednáškový sál na nádvoří. Přednášku o Jaroslavu Werstadtovi přednese PhDr. Jaroslava Hoffmannová. Historik a archivář Jaroslav Werstadt (1888 - 1970), v mládí pokrokář, aktivní účastník Maffie, výrazný stoupenec prezidentů T. G. Masaryka a E. Beneše, v letech 1945 - 1964 starosta Historického klubu, v roce 1946 patřil k základům Masarykovy společnosti. 

Městská knihovna v Praze, Mariánské náměstí 98/1, Malý sál, začátek od 17:00 hod.

Přednáší: PhDr. Martin Nekola, Ph.D.

Exil po únoru 1948 a osudy Čechů a Slováků v zahraničí, kteří usilovali o návrat svobody a demokracie do vlasti, v níž uchvátili moc komunisté, jsou nedílnou součástí našich moderních dějin. Přesto tato problematika stojí na okraji badatelského zájmu a široká veřejnost o něm má pouze kusé informace. Přednášející na základě vlastního několikaletého výzkumu v domácích i zahraničních archivech představí významné organizace, tiskoviny, osobnosti a zasadí náš exil do celoevropského rámce a komplikovaného mezinárodního vývoje na přelomu čtyřicátých až padesátých let 20. století. Bližší pozornost bude věnovat také komunistickým dezinformačním kampaním a propagandě, namířené proti exilu, stejně jako efektivním metodám, které exulanti vyvinuli na obranu proti těmto praktikám.

Přednáška v Městské knihovně Úpice, 11. 5. 2022, 17. hodin

Kontakt

  • SPOLEK: Společnost bratří Čapků
  • EMAIL: sbcdotazy@gmail.com
  • SÍDLO: Mariánské nám. 98/1, 115 72 Praha 1
  • IČ: 00443441