O typech členství, právech a povinnostech členů a možnostech zániku členství podrobně informují Stanovy SBČ. Na této stránce najdete základní informace pro ty, kteří se chtějí stát členy SBČ.

Podmínky členství

K získání členství je nutné

  • vyplnit přihlášku on line, nebo ji vytisknout a zaslat na adresu SBČ (Společnost bratří Čapků, Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 98/1, 115 72 Praha 1) a
  • po obdržení složenky zaplatit členský příspěvek = 300 Kč ročně a zápisné 20 Kč

Získání přihlášky

Máte-li zájem stát se členy SBČ, můžete získat přihlášku několika způsoby:

  • Stáhnout si ji (Přihláška do Společnosti bratří Čapků) z našich webových stránek a po vyplnění ji zašlete poštou na adresu SBČ.
  • Vyplnit ji online. Přihláška je níže na této stránce.
  • Napsat si o ní na adresu SBČ: Společnost bratří Čapků, Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 98/1, 115 72 Praha 1 a odeslat vyplněnou tamtéž.

Novým členům po projednání jejich přijetí do SBČ na výborové schůzi na základě jejich přihlášky a po zaplacení členského příspěvku a zápisného zasíláme členskou legitimaci. Členové SBČ poté pravidelně dostávají tiskoviny SBČ s informacemi o činnosti SBČ a termíny pořadů.

Členský příspěvek a číslo účtu

Členský příspěvek je splatný složenkou na účet SBČ. Složenku rozesíláme členům vždy začátkem kalendářního roku. V posledních letech se ustálila zvyklost, že většina členů, s ohledem na stále se zvyšující náklady na činnost SBČ (zejména poštovné), považují členský příspěvek za minimální a posílají vyšší částku.

Příspěvky SBČ můžete platit na účet SBČ: 270925441/0300.