Masarykova společnost si Vás dovoluje pozvat na tradiční přednáškový podvečer, který se bude konat 19. 5. od 17:30 v budově ÚČL AV ČR, Praha 1, Na Florenci 3, výstup z metra B, přednáškový sál na nádvoří. Přednášku o Jaroslavu Werstadtovi přednese PhDr. Jaroslava Hoffmannová. Historik a archivář Jaroslav Werstadt (1888 - 1970), v mládí pokrokář, aktivní účastník Maffie, výrazný stoupenec prezidentů T. G. Masaryka a E. Beneše, v letech 1945 - 1964 starosta Historického klubu, v roce 1946 patřil k základům Masarykovy společnosti.